Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vị Đông- Huyện Vị Thủy- Hậu Giang

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Minh Châu
Địa chỉ: Kênh Trầm Cửa, ấp 4, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: Kenh Tram Cua, Hamlet 4, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 05-07-2018

CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN ĐAN THANH
Địa chỉ: Đường công vụ Ba Hiếu, ấp 1A, Xã Vị Đông , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Cong Vu Ba Hieu Street, 1a Hamlet, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ liên quan đến in (Services related to printing)

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 09/04/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Ninh
Địa chỉ: Số 312, ấp 7, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 312, Hamlet 7, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 15-01-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Châu
Địa chỉ: Ấp 1A, đường 931C, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: 1a Hamlet, 931c Street, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03-11-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Văn Tường
Địa chỉ: Ấp 1A, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: 1a Hamlet, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08-09-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp