Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Dịch Vụ Phượng Hoàng

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: 62 Nguyễn Công Trứ, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Mã số thuế 6300282589
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Dịch Vụ Phượng Hoàng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Dịch Vụ Phượng Hoàng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính