Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Nguyên

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Số 151 đường Trần Hưng Đạo, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Mã số thuế 6300282719
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Nguyên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Nguyên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính