Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Đại Phát

Ngày thành lập: 05-11-2018

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu vực 4, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Mã số thuế 6300308702
Tên v.tắt/giao dịch Dai Phat Green Agricultural Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Hồng Ngoan

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Nghiệp Xanh Đại Phát

Doanh nghiệp tại Hậu Giang