Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thương Mại Quốc Chiến

Ngày thành lập: 06-03-2018

Địa chỉ: Số 180B, Trần Hưng Đạo, khu vực 4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 180b, Tran Hung Dao, Khu Vuc 4, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Mã số thuế 6300298839
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thương Mại Quốc Chiến
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Quốc Chiến

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Thương Mại Quốc Chiến

Doanh nghiệp tại Hậu Giang