Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Dứa Hậu Giang

Ngày thành lập: 04-04-2018

Địa chỉ: Số 7, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu vực 2, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Ngành nghề chính: Chế biến và bảo quản rau quả

Mã số thuế 6300299906
Tên v.tắt/giao dịch Haugiang Pineapple Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lương Đoàn Bích Hạnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Chế Biến Dứa Hậu Giang

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính