Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

CÔNG TY TNHH HTC VỊ THANH
Địa chỉ: Số 9 Triệu Quang Phục, Phường V , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Hậu Giang

Ngày thành lập: 05/09/2018

CÔNG TY TNHH HTC MIỀN TÂY
Địa chỉ: số 09, đường Triệu Quang Phục, Phường V , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Hậu Giang

Ngày thành lập: 05/09/2018