Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Lê Biển

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Số 162, Triệu Vĩnh Tường, khu vực 5, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Mã số thuế 6300282927
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Lê Biển
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Phương Anh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Quán Anh Dh
Địa chỉ: Ấp Ông Cồn, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Mã số thuế:

2100622375

Trà Vinh

Ngày thành lập: 23-06-2017