Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Thái Cường

Ngày thành lập: 12-03-2015

Địa chỉ: Số 08 đường 30/4, khu vực 2 - Phường I - Tp Vị Thanh - Hậu Giang

Ngành nghề chính: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế 6300260352
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Tp Vị Thanh
Người đại diện Nguyễn Thị Doanh
Địa chỉ N.Đ.diện Số 08, đường 30/4, khu vực 2-Phường I-Tp Vị Thanh-Hậu Giang
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
Cách tính thuế Khấu trừ
Điện thoại 0909109100

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính