Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Sơn Khánh

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Lô 199-200 chợ Đông Phú, ấp Phú Hưng, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Mã số thuế 6300282902
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Sơn Khánh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính