Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng

Công Ty TNHH Anh Trường Minh
Địa chỉ: Số 16/2 Khu đô thị Gò Gai, Đường 25/10, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp