Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng

Công Ty TNHH Prosperous Light Việt Nam
Địa chỉ: Thôn 11 (tại nhà ông Trần Văn Quân), Xã Hoà Bình, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Hòa Bình, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 31-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp