Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mhp

Ngày thành lập: 08-02-2018

Địa chỉ: Số 14/6/53 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0201858302
Tên v.tắt/giao dịch Mhp Technology Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Ngô Văn Luyện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Công Nghệ Mhp

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính