Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đằng Giang- Quận Ngô Quyền- Hải Phòng

Công Ty TNHH Owlhand
Địa chỉ: Xóm Trung (tại nhà ông Lưu Tuấn Anh), Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: Trung (tai Nha Ong Luu Tuan Anh) Hamlet, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Và Dịch Vụ Quang Vinh
Địa chỉ: Số 20 ngõ 212 Đông Chính, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 20 Ngo 212 Dong Chinh, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 26-10-2018

Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Và Xây Dựng Phúc An
Địa chỉ: Số 4C Đông Chính, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 4c Dong Chinh, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-10-2018

Công Ty Cổ Phần Interplus
Địa chỉ: Số 13B/20 Nam Pháp 1, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 13b/20 Nam Phap 1, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 06-10-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VINH TIẾN
Địa chỉ: Số 13/25/51/263 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 13/25/51/263 Lach Tray, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 17/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp