Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Trường Mầm non Tư thục Đằng Hải

Ngày thành lập: 25-04-2014

Địa chỉ: Đường Chợ Lũng - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng
Address: Cho Lung Street, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City

Ngành nghề chính (Main profession): Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự (Repair of beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture )

Mã số thuế 0201465862
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Quận Hải An
Người đại diện Trường Mầm non Tư thục Đằng Hả
Địa chỉ N.Đ.diện Đường Chợ Lũng-Phường Đằng Hải-Quận Hải An-Hải Phòng
Delegate address Cho Lung Street, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
Cách tính thuế Khoán

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính