Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hcb

Ngày thành lập: 10-02-2018

Địa chỉ: Số 13/63 Phú Hải 2, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế 0201858599
Tên v.tắt/giao dịch Hcb Limited Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trịnh Công Cần

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hcb

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính