Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hcb

Ngày thành lập: 10-02-2018

Địa chỉ: Số 13/63 Phú Hải 2, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: No 13/63 Phu Hai 2, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Mã số thuế 0201858599
Tên v.tắt/giao dịch Hcb Limited Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trịnh Công Cần

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hcb

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính