Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Sơn- Huyện An Dương- Hải Phòng

Công Ty TNHH Western Star
Địa chỉ: Tổ 3 (nhà bà Nguyễn Thị Ánh Dương), Chung cư Lương Quán, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-12-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp