Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện An Dương- Hải Phòng

Công Ty TNHH System Rnd Việt Nam
Địa chỉ: Căn số 2, Lô I-1 (thuê lại văn phòng, nhà xưởng của công ty TNHH Thiên Bảo Hải Phòng), khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Ngành nghề chính:

Xã Hồng phong, Huyện An Dương, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-10-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp