Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH AN ĐỨC THUẬN

Ngày thành lập: 09/01/2017

Địa chỉ: Xóm 7, thôn Bồng Lai, Xã Ninh Hải, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống điện

Mã số thuế 0801201283
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Ninh Giang
Người đại diện Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ N.Đ.diện Xóm 7, thôn Bồng Lai, Xã Ninh Hải, Huyện Ninh Giang, Hải Dương
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
  • Điện thoại 01649001031

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính