Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ninh Giang- Hải Dương

Công Ty TNHH Nga Quang
Địa chỉ: Thôn Đỗ Xá, Xã Ứng Hoè, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Ứng Hoè, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Ngày thành lập: 31-07-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp