Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nam Sách- Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Vihaki
Địa chỉ: Đội 6 thôn An Thường, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 02-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp