Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kinh Môn- Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN HỆ THỐNG SIÊU THỊ SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ VIỆT NAM
Địa chỉ: Xóm 2 Huề Trì, Xã An Phụ , Huyện Kinh Môn , Hải Dương
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 18/09/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp