Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Sức Vàng Bạc Hồng Thái

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Số 1B Tuy Hòa, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế 0801201942
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Sức Vàng Bạc Hồng Thái
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính