Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dầu Khí Thịnh Phúc

Ngày thành lập: 18-07-2017

Địa chỉ: Số 9A/306, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Mã số thuế 0801218576
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dầu Khí Thịnh Phúc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Vũ Thị Hằng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dầu Khí Thịnh Phúc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính