Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Green Hd

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Số nhà 16, phố Trần Công Hiến, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0801201452
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Green Hd
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Đỗ Văn Phong

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính