Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Gia Lộc- Hải Dương

Công Ty TNHH Rifa
Địa chỉ: Thôn Lũy Dương, Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 02-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp