Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC TRUNG QUYÊN
Địa chỉ: Số 129 đường Độc Lập, khu 2, Thị trấn Cẩm Giàng , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: No 129 Doc Lap Street, Khu 2, Cam Giang Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 14/12/2018

CÔNG TY TNHH JOINTAK LABELS (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô 15.1, đường số 10, Khu Công nghiệp Cẩm Điền Lương Điền, Xã Lương Điền , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Lo 15.1, Street No 10, Cam Dien Luong Dien Industrial Zone, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 11/12/2018

CÔNG TY TNHH THUẬN PHONG GROUP
Địa chỉ: Khu 15, Thị trấn Lai Cách , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Khu 15, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 22/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVI ILMI
Địa chỉ: Lô 12, đường số 6, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Lo 12, Street No 6, Cam Dien - Luong Dien Industrial Zone, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 15/11/2018

CÔNG TY TNHH SEN VÒI TEHANS T&H VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Chi Khê, Xã Tân Trường , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Chi Khe Hamlet, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH BAO BÌ FUSHAN
Địa chỉ: Xưởng A, lô CN9, CN10 CCN Lương Điền, Xã Lương Điền , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Xuong A, Lo Cn9, Cn10 Ccn Luong Dien, Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH DS INV
Địa chỉ: Nhà xưởng G1, G2, lô XN 6-II, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Nha Xuong G1, G2, Lo Xn 6-ii, Dai An Mo Rong Industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy chuyên dụng khác (Producing other specialized machines)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH TAIHEE VINA
Địa chỉ: Nhà xưởng số 02, lô XN19, khu công nghiệp Lai Cách, Thị trấn Lai Cách , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Nha Xuong So 02, Lo Xn19, Lai Cach Industrial Zone, Lai Cach Town, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC AN PHÁT
Địa chỉ: Xóm 4 thôn Quý Dương, Xã Tân Trường , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: 4 Thon Quy Duong Hamlet, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 19/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp