Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty CP Vận Tải Kim Long

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: (Nhà bà Trương Thị Sinh Hương), khối 10, Thị Trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Mã số thuế 3002066724
Tên v.tắt/giao dịch Kim Long Transportation Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trương Thị Sinh Hương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Cp Vận Tải Kim Long

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính