Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thạch Long- Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Phú Mạnh Qg
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Mại, xóm 7, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Nguyen Ba Mai, Hamlet 7, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 24-09-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hà Phong
Địa chỉ: Nhà ông Trần Hoàng Phong, Xóm Đông Hà 2, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Tran Hoang Phong, Dong Ha 2 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13-10-2017

Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Quốc Dũng
Địa chỉ: Tại nhà ông Vương Khả Nhâm, xóm Gia Ngãi I, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Vuong Kha Nham, Gia Ngai I Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04-04-2017

Công Ty CP Phú Gia Qt
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Mạnh Quỳnh, xóm Đông Hà 2 - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Le Manh Quynh, Dong Ha 2 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thể thao khác (Other sporting activities)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08-10-2015

Công Ty TNHH Đại Đức Dũng
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Công Thông, xóm 2 - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Cong Thong, Hamlet 2, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11-11-2014

Công Ty CP ô Tô Dũng Lạc
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Trí Lâm ) Xóm Gia Ngãi 1 - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: (Nha Ong Nguyen Tri Lam ) Xom Gia Ngai 1, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 22-09-2014

Công Ty TNHH Việt Dũng Khánh
Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị Mai, Xóm Gia Ngãi 1 - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ba Nguyen Thi Mai, Gia Ngai 1 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải bằng xe buýt (Bus transportation)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26-05-2014

Công Ty TNHH ô Tô - Dũng Lạc Hà Tĩnh
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Phi Hải, Xóm Gia Ngãi 1 - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Phi Hai, Gia Ngai 1 Hamlet, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05-12-2013

UBND xã Thạch Long
Địa chỉ: Xã Thạch Long - Xã Thạch Long - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Address: Thach Long Commune, Thach Long Commune, Thach Ha District, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21-08-2012