Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tn Vàng Bạc Bình Thảo

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị Thảo), thôn Hoa Thành, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Mã số thuế 3002067164
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tn Vàng Bạc Bình Thảo
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính