Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thạch Kim- Huyện Lộc Hà- Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Cửa Sót
Địa chỉ: Tại nhà ông Đặng Văn Long, Cảng cá, thôn Xuân Phương - Xã Thạch Kim - Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31-07-2014