Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Việt Tịnh

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Tịnh, đường 8A, thôn Bảy Trạm, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Mã số thuế 3002067189
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Việt Tịnh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính