Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Sơn Châu- Huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh

UBND Xã Sơn Châu
Địa chỉ: Xóm 2- Sơn Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 14-02-2007