Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HợP TáC Xã DịCH Vụ TổNG HợP - Kỳ LIêN

Ngày thành lập: 01-02-2012

Địa chỉ: Thôn Liên Sơn - Phường Kỳ Liên - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Ngành nghề chính: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

Mã số thuế 3001560786
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thị xã Kỳ Anh
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện -Huyện Kỳ Anh-Hà Tĩnh
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
Cách tính thuế Khấu trừ
Điện thoại 0987219670

Ngành Đ.ký kinh doanh của HợP TáC Xã DịCH Vụ TổNG HợP - Kỳ LIêN

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính