Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MINH NHÂM
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Kim Trọng ,Khối 4, Xã Đậu Liêu , Thị xã Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Pham Kim Trong, Khoi 4, Dau Lieu Commune, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAM HỒNG
Địa chỉ: Nhà ông Đoàn Văn Lam, khối phố Thuận Hòa, Xã Đức Thuận , Thị xã Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Doan Van Lam, Khoi Thuan Hoa Street, Duc Thuan Commune, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 29/10/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật Vy
Địa chỉ: Số 251, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 251, Nguyen Ai Quoc Street, Bac Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21-08-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Hiếu
Địa chỉ: Số nhà 9, Ngõ 43, đường Quang Trung, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 9, Lane 43, Quang Trung Street, Nam Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Hùng Nguyên 38
Địa chỉ: Số 25 Ngõ 77 Đường Trần Phú, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 25 Lane 77, Tran Phu Street, Nam Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 25-07-2018

Công Ty TNHH Xây Lắp Sử Bình
Địa chỉ: Số 365, đường Nguyễn Ái Quốc, tổ dân phố Thuận Hồng, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: No 365, Nguyen Ai Quoc Street, To Dan Thuan Hong Street, Duc Thuan Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình công ích (Construction of public works)

Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04-07-2018

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Và Chế Biến Thực Phẩm Greenfood
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Doãn Toại, tổ dân phố 10, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Tai Nha Ong Nguyen Doan Toai, To Dan Street 10, Bac Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04-07-2018

Công Ty CP Quốc Tin
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Nga, tổ dân phố 1, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ba Nguyen Thi Thanh Nga, To Dan Street 1, Nam Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04-06-2018

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHONG NGUYÊN
Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Giáo, Nguyễn Nghiễm, tổ dân phố 4, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Tran Dinh Giao, Nguyen Nghiem, To Dan Street 4, Nam Hong Ward, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp