Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Vân Song Long

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A1, Tòa nhà Mitraco, Tổ dân phố Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Mã số thuế 3002066900
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Vân Song Long
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phu Vân Long

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Vân Song Long

Doanh nghiệp tại Hà Tĩnh