Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tổng Hợp Trường Minh

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Cao Thắng) tổ dân phố Long Hải, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Mã số thuế 3002067485
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tổng Hợp Trường Minh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Thị Trường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Tổng Hợp Trường Minh

Doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Mtv Hoàng Lợi
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Nhị, tổ dân phố Lê Lợi, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19-10-2017