Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tổng Hợp Trường Minh

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Cao Thắng) tổ dân phố Long Hải, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Mã số thuế 3002067485
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tổng Hợp Trường Minh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Thị Trường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Tổng Hợp Trường Minh

Doanh nghiệp tại Hà Tĩnh