Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Cơ Khí Tổng Hợp Và Thương Mại Xây Dựng Tuấn Hải

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Nhà ông Lương Văn Giảng, tổ dân phố Đồ Gỗ, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Mã số thuế 3002066876
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Cơ Khí Tổng Hợp Và Thương Mại Xây Dựng Tuấn Hải
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lương Văn Giảng

Doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thừa Viễn
Địa chỉ: Tại nhà ông Phan Ngọc Huy, Tổ dân phố Hoành Nam, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09-02-2018