Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tố Thắm

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: (Nhà ông Đàm Văn Tố) thôn Thượng Xá, Xã Kim Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 3002067478
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Tố Thắm
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính