Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Mtv Lê Phát
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Lợi, tổ dân phố Hoành Nam, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 20-06-2018

Công Ty Cổ Phần High Tech
Địa chỉ: Nhà ông Trần Việt Hùng, khu tái định cư, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 20-06-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Liên Tú
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Liên, Tổ dân phố Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19-06-2018

Công Ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Tú Phong
Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Đô, tổ dân phố Liên Phú, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19-06-2018

Công Ty CP Idea Group
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Cảnh, tổ dân phố Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 15-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp