Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN THẮNG QUỐC GIA
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Xuân Lực, tổ dân phố Hồng Sơn, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 12/10/2016

Doanh Nghiệp Tn Quang Điền
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Hữu Quang, Thôn Bình Tiến B - Xã Thái Yên - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Thái Yên, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 17-10-2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp