Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trường Thịnh- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tổng Hợp Trường Thịnh
Địa chỉ: Thôn Trung Thịnh, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Trung Thinh Hamlet, Truong Thinh Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-08-2017