Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trầm Lộng- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Doanh nghiệp tư nhân Đăng Anh
Địa chỉ: Thôn An Cư - Xã Trầm Lộng - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: An Cu Hamlet, Tram Long Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Trầm Lộng, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-10-2007