Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phương Tú- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KIÊN HƯƠNG
Địa chỉ: Xóm Chợ, thôn Nguyễn Xá, Xã Phương Tú , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Cho Hamlet, Nguyen Xa Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 16/06/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN QUYỀN ĐỘC BẢN VIỆT NAM
Địa chỉ: Xóm Đình, thôn Dương Khê, Xã Phương Tú, Huyện ứng Hoà, Hà Nội
Address: Dinh Hamlet, Duong Khe Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 21/10/2016

Công Ty TNHH Gara Yên Tâm
Địa chỉ: Thôn Dương Khê - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Duong Khe Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-11-2013

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhất Trí Thành
Địa chỉ: Thôn Phí Trạch - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Phi Trach Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-12-2011

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Hùng Huy
Địa chỉ: Thôn Ngọc Động - Xã Phương Tú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Ngoc Dong Hamlet, Phuong Tu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-10-2011