Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hòa Phú- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Lưu Anh Phương
Địa chỉ: Đặng Giang - Xã Hòa Phú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Dang Giang, Hoa Phu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-03-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Chế Biến Lâm Sản Trường Sinh
Địa chỉ: Thôn Dư Xá Hạ - Xã Hòa Phú - Huyện ứng Hoà - Hà Nội
Address: Du Xa Ha Hamlet, Hoa Phu Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-08-2011