Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liên Ninh- Huyện Thanh Trì- Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘC LINH
Địa chỉ: Thôn Nội Am, Xã Liên Ninh , Huyện Thanh Trì , Hà Nội
Address: Noi Am Hamlet, Lien Ninh Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 29/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp