Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Duyên Hà- Huyện Thanh Trì- Hà Nội

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ctm + Việt Nam
Địa chỉ: Đội 2, Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 2, Dai Lan, Duyen Ha Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xnk An Thành
Địa chỉ: Xóm 3, làng Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 3, Dai Lan Village, Duyen Ha Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-10-2018

Công Ty TNHH Sơn X-port Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Đam Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Dam Uyen Hamlet, Duyen Ha Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-10-2018

Công Ty TNHH Nông Sản Sạch Phương Nga
Địa chỉ: Thôn Đại Lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Dai Lan Hamlet, Duyen Ha Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-08-2017

1 2 3 4 5 Tiếp