Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đại Áng- Huyện Thanh Trì- Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Nhật Minh
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Vinh Trung Hamlet, Dai Ang Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-09-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Sơn Minh Đức
Địa chỉ: Đội 8, Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 8, Vinh Trung Hamlet, Dai Ang Commune, Thanh Tri District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-07-2018

1 2 3 4 5 Tiếp