Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thạch Thất- Hà Nội

Công Ty TNHH Jhco
Địa chỉ: Lô số 3, Cụm CN Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp