Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mỹ Thuật Taf

Ngày thành lập: 08-08-2018

Địa chỉ: Số 325 Âu cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Mã số thuế 0108394871
Tên v.tắt/giao dịch Taf Fine Arts Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Cao Thị Thanh Thà

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Thuật Taf

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính