Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tvđt Xây Dựng Thanh Bình

Ngày thành lập: 18-07-2017

Địa chỉ: Khu 2, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế 0107925424
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tvđt Xây Dựng Thanh Bình
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Thị Hiền

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tvđt Xây Dựng Thanh Bình

Doanh nghiệp tại Hà Nội