Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Quốc Oai- Huyện Quốc Oai- Hà Nội

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Anlee
Địa chỉ: Số 151, Đường Hoàng Xá, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: No 151, Hoang Xa Street, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-10-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Q2at Hà Nội
Địa chỉ: Số 129 Phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: No 129 Huyen Street, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-01-2018

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Và Cơ Điện Tín Đạt
Địa chỉ: Số 05/91/78 Đường Hoàng Xá, Tổ dân phố Thôn Đình Tổ, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: No 05/91/78 Hoang Xa Street, To Dan Thon Dinh To Street, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy thông dụng khác (Producing other common machines)

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-01-2018

Công Ty TNHH Gỗ An Lạc
Địa chỉ: Khu tập thể Giao thông, Phố Huyện, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Khu Tap The Giao Thong, Huyen Street, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-12-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp